TR

EN

İmzalı İzahname (SPK tarafından onaylı)

DOWNLOAD

Ek1: Mavi Giyim Bağımsız Denetim Raporu

DOWNLOAD

Ek2: Mavi Giyim Proforma Bağımsız Güvence Raporu

DOWNLOAD

Ek3: Mavi Giyim Genel Kurul İç Yönergesi

DOWNLOAD

Ek4: Mavi Giyim Esas Sözleşmesi

DOWNLOAD

Ek5: Bağımsız Hukukçu Raporu

DOWNLOAD

Ek6: Bağımsız Denetçi Bağımsız Denetim Raporu Sorumluluk Beyanı

DOWNLOAD

Ek7: Bağımsız Denetçi Proforma Güvence Raporu Sorumluluk Beyanı

DOWNLOAD

Ek8: Mavi Giyim Fiyat Tespit Raporu

DOWNLOAD

Ek9: Eflatun Giyim'in Devralınmasına İlişkin Değerleme Raporu Yönetici Özeti Bağımsız Denetim Raporları

DOWNLOAD

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

DOWNLOAD

Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamalarını görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayın. KAMU AYDINLATMA PLATFORMU